Door de genomen maatregelingen i.v.m. het coronavirus zullen onze diensten beperkt telefonisch bereikbaar zijn. Kijk op onze contact pagina voor details. Livechat is ook nog mogelijk via Telegram.

Algemene voorwaarden

 

We vragen u deze algemene voorwaarden door te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. Door het bestellen van diensten en/of producten van AlfaNet bv verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, begrepen heeft en dat u akkoord bent om u te houden aan alle bepalingen beschreven in deze overeenkomst. Aarzel niet om ons te contacteren mocht u enige vragen hebben rond deze Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACY POLICY & DISCLAIMER
Deze overeenkomst geldt voor alle klanten die gebruik maken van diensten van AlfaNet BV waaronder, Producten en diensten aangeboden op www.alfanet.be en/of op verwante websites eigendom van AlfaNet bv.

Privacy Policy: AlfaNet bv respecteert uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de bezoekers die onze website bekijken met het doel om de inhoud van onze websites te verbeteren. Wanneer u een bestelling plaatst voor één van onze diensten en of producten zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie word enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om U een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze databank. Deze databank is beveiligd en kan niet aangesproken worden door derden. Enkel werknemers van AlfaNet bv kunnen deze data bekijken, bewerken en opslaan.

De nieuwe verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd door de nieuwe Europese privacyregeling (GDPR) die van kracht is sinds 25 mei 2018. Als klant van AlfaNet behouden wij de persoonlijke gegevens wanneer alle diensten en producten onder garantie actief/lopende zijn. Uw persoonlijke gegevens worden bijgehouden tot 7 jaar (boekhoudkundige regel) na het verlopen van de laatste dienstverlening . Uw gegevens worden na deze periode volledig verwijderd uit onze databank.

Verder worden gegevens aan derden doorgegeven dat betrekking heeft tot het registreren van onder andere domeinnamen, certificaten, licenties, dergelijke gelijkaardige registraties/producten. Derde partijen worden geacht om de GDPR wetgeving te volgen en AlfaNet bv kan nooit verantwoordelijk gesteld worden dat deze bedrijven niet zouden voldoen.

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen AlfaNet bv, Neerstraat 43, B-3980 Tessenderlo (vanaf hier aangeduid als "AlfaNet bv", "AlfaNet" of "het bedrijf") en alle klanten die een dienst en/of producten bestellen van AlfaNet via één van zijn websites, e-mail, post, telefoon of fax (vanaf hier aangeduid als "de klant"). Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van het plaatsen en/of verzenden van een bestelling:

Communicatie en verantwoordelijkheid
Alle communicatie met de klant betreffende de administratie zoals opvolging van bestellingen, verlenging van diensten, facturatie, … verloopt steeds via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK alsook de verantwoordelijkheid van de klant dat wijzigingen van dit e-mailadres onmiddellijk gemeld moeten worden aan info@alfanet.be met een gekend e-mail adres waar AlfaNet bv over beschikt in haar klantenbestand. Uw e-mail adres kan met voorkeur gewijzigd worden in het controlepaneel 'Mijn AlfaHosting' (https://mijn.alfahosting.be). De klant heeft na de eerste bestelling inlog gegevens ontvangen en toegang verkregen op 'Mijn AlfaHosting'. Wanneer het wijzigen van uw e-mail adres niet uitgevoerd kan worden volgens bovenstaande procedure heeft de klant de mogelijkheid om dit telefonisch door te geven op voorwaarde dat de oproep gebeurd van een herkend telefoonnummer waar AlfaNet bv beschikt in haar klantenbestand. De klant beschikt eveneens over de mogelijkheid om zulke wijzigen door te geven met een aangetekend schrijven. Aangetekende zendingen worden enkel aanvaard wanneer de volgende gegevens duidelijk vermeld worden: Naam en voornaam, indien van toepassing bedrijf met ondernemingsnummer, adres, telefoonnummer, klantnummer, eventueel vermelding van een domeinnaam.

De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of data.

De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan. Indien de klant zijn gegevens wil wijzigen kan dit aangevraagd worden in zijn controlepaneel 'Mijn AlfaHosting'.

Klanten buiten België, binnen de EU dienen hun gegevens optimaal up-to-date te houden. Sinds 1 januari 2010 is de wetgeving betreft de intracommunautaire handelingen gewijzigd en gelijkgetrokken over alle Europese landen. De Belgische staat zal streng optreden en desbetreffende bedrijven sanctioneren indien dit van toepassing is. Elk Belgisch bedrijf, waaronder AlfaNet, dient elke maand een intracommunautaire opgave te doen. In deze lijst bent u opgenomen. Wanneer de Belgische staat vaststelt dat de gegevens van uw BTW nummer niet actief is tijdens de facturatie periode en/of de gegevens niet overeenstemt, worden desbetreffende handelaars schriftelijk aanschreven om het nodige te doen. Elke bedrijf kan worden gesanctioneerd met een geldboete. In dat geval zal AlfaNet zich richten op de eindverantwoordelijke, aldus de klant, deze geldboete terug vorderen wanneer dit zich voordoet. AlfaNet heeft hiermee meer administratiewerk en deze zijn niet in de onze diensten inbegrepen wanneer de klant in gebreke is voor verstrekken van correcte gegevens. Daarom heeft AlfaNet besloten om hier automatisch een administratiekost aan te rekenen van 25 tot 125 euro. Wanneer AlfaNet gesanctioneerd wordt door de Belgische overheid zullen deze kosten eveneens aangerekend worden aan de klant.

Nieuwsbrieven
Bij aanmelding als nieuwe klant krijgt u de mogelijkheid om nieuwsbrieven te ontvangen van AlfaNet bv, de nieuwsbrieven bevatten: promoties, nieuws over de sector, tip, veel gestelde vragen, … indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen vinkt u deze optie niet aan (standaard ontvangt u geen nieuwsbrieven). De klant kan via ‘Mijn AlfaHosting’ zich opnieuw aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Aansprakelijkheid
De diensten van AlfaNet bv worden geleverd op beschikbaarheid. Het gebruik van de klant van een dienst bij AlfaNet is geheel voor zijn/haar risico. De bvba AlfaNet of één zijn zaakvoerders, personeelsleden, medewerkers, wederverkopers, partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke schade welke klanten zouden geleden hebben door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door AlfaNet bv, inclusief directe of indirecte schade alsook verlies van gegevens als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten, ongeacht de redenen hiervoor.

Financiële en Juridische Informatie
De facturen zijn betaalbaar te Tessenderlo, contact en zonder korting. Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

AlfaNet bv behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.

Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.

In geval van betwisting is het Vredegerecht van Westerlo, Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de cliënt.

De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard.

Een betaling van een klant die niet gekoppeld kan worden aan een openstaande bestelling, verlenging of factuur zal gefactureerd worden als een prepaid betaling. Dit prepaid bedrag zal automatisch afgehouden worden bij de eerstvolgende bestelling of verlenging. AlfaNet behoudt zich het recht elke inkomende betaling te gebruiken voor het oudste openstaande verschuldigde bedrag, onafhankelijk van de vermelding bij de betaling.

Deze voorwaarden zijn uiteengezet door verschillende divisies van AlfaNet bv. Afhankelijk welke divisie u kiest heeft zijn eigen voorwaarden. Deze voorwaarden vind je online en of in de contractuele versie afhankelijk van de divisie.

AlfaHosting

Start, Verlenging en Einde van Overeenkomst
Alle tarieven op onze website zijn aangeduid op jaarbasis en inclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Alle diensten van AlfaNet zijn op basis van vooruitbetaling. De klant gaat met het plaatsen van een bestelling akkoord met de tarieven aangegeven door AlfaNet. De prijzen kunnen eenzijdig worden gewijzigd door AlfaNet. AlfaNet verbindt er zich toe de klant vooraf te informeren omtrent deze prijswijzigingen. Wanneer de betaling is ontvangen kan de bestelling niet meer opgezegd worden mits anders overeengekomen.

AlfaNet behoudt zich het recht voor, bij gebreke van een tijdige betaling, een bestelling of verlenging te annuleren binnen de 7 dagen na plaatsing of verlenging, dit zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling.

De klant beschikt (wet op overeenkomsten op afstand) over een termijn van 7 werkdagen na bestelling waarbinnen hij de overeenkomst kan verzaken. Na deze termijn is annulering niet meer mogelijk en dient de klant de betaling van de bestelde dienst door te voeren of een vergoeding te betalen van 9.95 euro, inclusief BTW. Wanneer de klant een betaling uitvoert voor het einde van de termijn van zeven werkdagen zal de levering van de diensten reeds uitgevoerd worden en gaan de klant en AlfaNet akkoord dat het verzakingsrecht niet kan worden uitgeoefend. De klant beschikt niet over een verzakingsrecht wanneer hij opteert voor een rechtstreeks factuur aangezien het om een overeenkomst gaat betreft producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

De maand voor de vervaldatum van het domein of account ontvangt u een mail vanwege AlfaNet waardoor u verwittigd wordt van het feit dat uw overeenkomst gaat aflopen en u de mogelijkheid hebt om tijdig op te zeggen tot 7 dagen voor de vervaldatum. Een opzegging kan uit veiligheidsoverwegingen enkel gebeuren via het klantenpaneel 'Mijn Alfahosting' of aangetekend schrijven. Bij niet tijdige opzegging is de klant steeds een betaling verschuldigd. Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging. Bijkomende kosten als gevolg van een niet tijdige betaling zijn steeds ten laste van de klant. De klant begrijpt dat een niet tijdige betaling het verlies van domeinnaam tot gevolg kan hebben, ook op dat moment is de klant nog steeds de betaling verschuldigd en kan hij een nieuw domein kiezen.

Onze diensten zijn gebasseerd op een vooruitbetaling systeem. Tenzij anders overeengekomen! Bij een vooruitbetaling worden nieuwe bestellingen aangemaakt nadat de betaling ontvangen is geweest. Deze betaling wordt bevestigd via e-mail. Wanneer een domeinnaam of hostingpakket zijn vervaldatum bereikt en geen gevolg gegeven werd door de klant doormiddel van een betaling voor verlenging: wordt zowel de domeinnaam als hosting pakkket verwijderd. AlfaNet is in dit geval voor verlies van domeinnaam als data niet verantwoordelijk. AlfaNet kan doormiddel van een eventuele back-up de account terug plaatsen, hiervoor wordt 48 euro exclusief BTW aangereknd. Indien de domeinnaam nog uit quarantaine gehaald kan worden zullen deze kosten, afhankelijk van de domeinnaam extentie , doorgereknd worden. Wanneer de domeinnaam nog vrij voor registratie staat kan deze alsnog gerecupereerd worden via een gewone procedure van verlenging.

Een automatische verlenging kan gebeuren op vraag van de klant, het domein/account zal dan automatisch verlengd worden en er zal tevens een factuur aangemaakt worden. De klant zal bij verlenging 40 dagen voor de vervaldatum verwittigd worden via mail dat zijn account/domeinnaam zal vervallen. U heeft dan nog 20 dagen de mogelijkheid om uw account/domein op te zeggen. Bij niet-opzegging zal twintig dagen voor de vervaldatum het factuur automatisch aangemaakt worden en uw account/domein zal verlengd worden. Annulatie of wijziging is daarna niet meer mogelijk of in bepaalde gevallen mits betaling van een administratiekost.

Alle facturen worden in PDF formaat via email aan de klant bezorgd. Op uitdrukkelijke vraag van de klant kan er ook een factuur per post verzonden worden mits betaling van een administratiekost van 9.95 euro, inclusief BTW.

Illegale Activiteiten
De diensten van AlfaNet mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor onder meer (onderstaande lijst is niet limitatief):

 

 1. Het Hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewalls en 'phishing' (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten.
 2. Het hosten of aanbieden van files, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft.
 3. Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere emails. AlfaNet hanteert een erg strikt beleid hieromtrent.
 4. Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.
 5. Het hosten of aanbieden van eender welk materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan AlfaNet vindt dat het niet gepast is.
 6. Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal AlfaNet dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen.
 7. Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen.

Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden geeft de klant toestemming aan het bedrijf om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de wettelijke overheden.

Acceptabel Gebruik van en Toegang tot Diensten
AlfaNet doet zijn uiterste best om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. We vragen dan ook dat u onze medewerkers met het nodige respect en professionalisme behandelt. Geschillen of problemen dienen dan ook aan ons gemeld te worden zodat het mogelijk is om een gepaste oplossing te zoeken. De informatie verstrekt door AlfaNet aan de klant is dan ook vertrouwelijk en mag niet openbaar gemaakt worden. We zijn voor dringende zaken zoals downtime van server of netwerk 24/24 bereikbaar via SMS op ons mobiele nood nummer 0032-498.520.817. We vragen klanten geen misbruik te maken van dit nummer.

Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van AlfaNet) op de shared en reseller accounts van AlfaNet bv, bij twijfel kan u steeds een vertegenwoordiger van AlfaNet raadplegen. Deze inhoud is, zolang legaal, wel toegelaten voor klanten met een eigen dedicated server.

 1. Websites met adult (+18) of pornografische inhoud.
 2. Online game scripts zoals ondermeer criminals.
 3. Chatsoftware.
 4. Streaming audio en video.
 5. Proxy- servers of script.
 6. Back-up bestanden
 7. Het is strikt verboden om de webruimte te gebruiken als opslagplaats voor documenten, afbeeldingen, foto's, video's...

Op shared accounts met onbeperkt dataverkeer moeten het grootste gedeelte van uw images, download files, enz. gelinkt worden vanuit een HTML of equivalente webpagina die bereikbaar is voor het publiek en uw website moet voor het grootste gedeelte bestaan uit web pagina's en images gebruikt op deze pagina's. Uw website mag niet in de eerste plaats ontworpen zijn voor het ter beschikking stellen van files om te downloaden en het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads moet in redelijke verhouding staan tot het verbruik van de rest van uw website.

AlfaNet zal hier enkel optreden bij problemen met CPU of geheugen gebruik. Alle AlfaNet accounts met de kwalificatie "onbeperkt dataverkeer" zullen starten met een beperking van 99 GB per maand. Als U 80% van uw bandbreedte verbruikt hebt, kan U eenvoudigweg onze technische dienst contacteren voor een verhoging ervan. Op dat ogenblik zullen we nagaan of uw account voldoet aan de de voorwaarden en de bandbreedte limiet opnieuw verhogen met 99 GB.

 Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag nooit de server zo belasten dat andere klanten hinder ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt. Onze shared webhosting accounts zijn de perfecte oplossing voor het overgrote merendeel van alle websites, maar sommige sites horen soms niet thuis in een shared omgeving. AlfaNet heeft het recht om, indien uw website meer dan 10% van het CPU of geheugen gebruikt van de serverbronnen, de nodige acties te nemen om verdere problemen met de server te vermijden.

Meerverbruik
Klanten met een shared account waarop een beperking van dataverkeer is kunnen bij overschrijding upgraden naar een hoger pakket.

Klanten met een shared reseller account betalen 0.60 euro per GB meer verbruikt dataverkeer. Deze bedragen zullen gefactureerd worden van zodra het bedrag een bepaalde som bereikt heeft, dit om de administratiekosten te beperken. Men kan ook opteren het dataverkeer te verhogen vanaf de 2e maand nadat deze verhoging aangevraagd is.

Gespecialiseerde technische support voor zaken buiten onze standaard dienstverlening wordt aangerekend aan 12 EURO per begonnen kwartuur (exclusief BTW).

Domeinnaam Diensten en Registraties
Als onderdeel van sommige hosting plannen is een domeinnaam registratie inbegrepen. Een verhuis van een domeinnaam staat gelijk aan een registratie. AlfaNet bv zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens door hem verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens, en eventuele wijzigingen ervan. Wijzigingen in bepaalde gegevens op een domeinnaam kunnen extra kosten met zich meebrengen. Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van foutieve informatie zullen doorgerekend worden aan de klant. Bij .nl domeinen geeft de klant aan AlfaNet bv de volmacht om in zijn naam de nodige SIDN documenten en registratieformulieren te ondertekenen (AlfaNet bv houdt zich het recht voor de klant alsnog te vragen de nodige documenten door te sturen of te faxen).

De klant accepteert dat hij met de registratie van een domein zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele domeinnaam achtervoegsels zoals bepaald door bv. DNS.be voor .be domeinen, SIDN.nl voor .nl domeinen of ICANN.org voor .com, .net, .org, enz... domeinen. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.

Aansprakelijkheid
De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen toegang kunnen verschaffen tot de account. ook al is dit misbruik gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot uw account.

AlfaNet kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van backup data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van uw website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website. Alhoewel AlfaNet er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor backups van alle gegevens begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een backup niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige backups van zijn gegevens op onze accounts.

Diversen
Vooruitbetaalde sommen worden nooit gerestitueerd ongeacht looptijd of bedrag.

Een reseller klant is een klant, die als individu, bedrijf of vereniging AlfaNet hosting diensten verder verkoopt, of gratis of tegen kostprijs verdeelt, aan anderen. AlfaNet zal nooit actief klanten van resellers contacteren, als deze klanten echter AlfaNet contacteren heeft deze het recht de klant in kwestie te helpen. AlfaNet kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van klanten en/of inkomsten als gevolg van de zaken omschreven in deze sectie.

Bij een schending van één van de regels uit onze Algemene Voorwaarden hebben wij het recht om uw account tijdelijk of definitief te schorsen of stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de Algemene Voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten aan de klant. Elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in een kost betaalbaar aan AlfaNet van minimaal 50 euro per klacht of overtreding en/of schorsing of stopzetting en beëindiging van uw account en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant en zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen. De klant begrijpt deze schadevergoedingen kunnen oplopen naargelang de ernst van de klacht en dat deze niet gelimiteerd zijn, alle kosten zullen integraal of gedeeltelijk op de klant verhaald worden. AlfaNet is niet verantwoordelijk voor schade en/of dataverlies als gevolg van het stopzetten van de dienst bij overtredingen van de Algemene Voorwaarden. Betaalde sommen blijven eigendom van AlfaNet. AlfaNet behoudt, bij een overtreding, zich het recht om uw account, en ook verdere zakenrelaties met U, te beëindigen voor eender welke geschikte reden op eender welk tijdstip. Over deze beslissing is geen verdere discussie mogelijk.We zullen ons best doen om ieder geval apart te beoordelen en dit met gezond verstand te behandelen rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie.

Wanneer een aangevraagde trade of verhuis niet uitvoerbaar is omwille van redenen buiten AlfaNet om zal de klant steeds een kost verschuldigd zijn van 10 procent van het betaalde bedrag met een minimum van 25 euro of zal dit domein omgezet worden in een bestaand domein waarbij de klant via naamserver verwijzing kan gebruik maken van de hosting.

AlfaDedicated

Definities
Dedicated server: een server die ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever, voor de duur van deze overeenkomst. De server blijft eigendom van AlfaNet.

Diensten
AlfaNet zal voor de duur van het contract de diensten leveren zoals omschreven in deze overeenkomst. De inhoud van de diensten en hun kostprijs staan vermeld in deze overeenkomst. AlfaNet behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in zijn diensten indien de wet haar daartoe verplicht of indien AlfaNet dit noodzakelijk acht vanwege operationele noodzaken. De klant garandeert dat ook alle derden die via de klant gebruik maken van de geleverde diensten, alle bepalingen van deze overeenkomst naleven. Alle geleverde diensten zijn op basis van beschikbaarheid. Levering van de diensten zal geschieden binnen een richttermijn van 14 dagen na ontvangen van twee door de opdrachtgever getekende exemplaren van deze overeenkomst. Het uitlopen van deze termijn betekend niet dat de opdrachtgever dit contract kan opzeggen.

Toepasselijkheid
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van AlfaNet van toepassing. Afwijkingen op deze overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zijn enkel toegelaten indien ze uitdrukkelijk vermeld worden in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Door het tekenen van deze overeenkomst worden Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zoals beschreven in kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden conform het hieromtrent bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

Aanvang, duur, beëindiging en schorsing van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum contractperiode van twaalf (12) maanden, met als ingang de datum van oplevering van de server zoals vermeld wordt in het eerste factuur. Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van de minimumperiode van twaalf (12) maanden stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf (12) maanden. Deze overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimum contractperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden. De verhuizing van een domeinnaam naar een andere dienstverlener wordt niet als opzegging aangemerkt. Opzegging dient aangetekend te geschieden. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele domeinnaam c.q. domeinnamen te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van alle gegevens en de handtekening van de opdrachtgever. AlfaNet kan deze overeenkomst opzeggen indien één van haar eigen (toe)leveranciers de leveranties stopzet of de voorwaarden daarvan éénzijdig wijzigt en het daardoor redelijkerwijs niet van AlfaNet kan worden verwacht dat de diensten tegen dezelfde voorwaarden kunnen worden voortgezet. Bij contractbreuk als gevolg van wanbetaling behoudt AlfaNet het recht om de diensten aan de klant te staken, wat de klant echter niet van diens betalingsverplichting voor de lopende periode van het contract ontslaat (al dan niet verhoogd met eventuele kosten zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden). Onder deze omstandigheden eindigt het contract van rechtswege op de vervaldatum van het contract. Indien de door AlfaNet geleverde diensten worden gebruikt voor eender welke illegale activiteiten dan wel activiteiten in strijd met deze overeenkomst of Algemene Voorwaarden van AlfaNet dan wel activiteiten die AlfaNet of één van zijn klanten hinderen of in gevaar brengen kan de dienst onmiddellijk worden gestaakt of (tijdelijk) worden afgesloten zonder voorafgaande waarschuwing naar de klant toe.

Facturering
AlfaNet stuurt de opdrachtgever een factuur voor de vergoedingen die samenhangen met de overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum te betalen. Facturering zal geschieden per maand, vooruit. AlfaNet bv behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen. AlfaNet en de opdrachtgever komen overeen dat de facturen zullen verstuurd worden via email tenzij anders vermeld in deze overeenkomst. De facturering zal per 1 kalendermaand vooruit gebeuren en de betaling kan enkel via overschrijving gebeuren tenzij anders overeengekomen. De facturen zijn betaalbaar te Tessenderlo, contact en zonder korting. Alle klachten omtrent de diensten of inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op. Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar. In geval van betwisting is het Vredegerecht van Westerlo, Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de cliënt. De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard.

Illegale activiteiten
De diensten van AlfaNet mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinde. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor onder meer (onderstaande lijst is niet limitatief)
Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewals en 'phishing' (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten.
Het hosten of aanbieden van files, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft.
Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere emails. Alfanet hanteert een erg strikt beleid hieromtrent.
Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.
Het hosten of aanbieden van eender welk materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan AlfaNet vindt dat het niet gepast is.
Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal Alfanet dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen.
Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen.

Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden geeft de klant toestemming aan het bedrijf om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de wettelijke overheden.

AlfaVPS

Definities
Virtual Private server: een VPS die ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever, voor de duur van deze overeenkomst. De VPS server blijft eigendom van AlfaNet.

Diensten
AlfaNet zal voor de duur van het contract de diensten leveren zoals omschreven in deze overeenkomst. De inhoud van de diensten en hun kostprijs staan vermeld in deze overeenkomst. AlfaNet behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in zijn diensten indien de wet haar daartoe verplicht of indien AlfaNet dit noodzakelijk acht vanwege operationele noodzaken. De klant garandeert dat ook alle derden die via de klant gebruik maken van de geleverde diensten, alle bepalingen van deze overeenkomst naleven.

Alle geleverde diensten zijn op basis van beschikbaarheid. Levering van de diensten zal geschieden binnen een richttermijn van 14 dagen na ontvangen van twee door de opdrachtgever getekende exemplaren van deze overeenkomst. Het uitlopen van deze termijn betekend niet dat de opdrachtgever dit contract kan opzeggen.

Toepasselijkheid
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van AlfaNet van toepassing. Afwijkingen op deze overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zijn enkel toegelaten indien ze uitdrukkelijk vermeld worden in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Door het tekenen van deze overeenkomst worden Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever van de hand gewezen.

Aanvang, duur, beëindiging en schorsing van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum contractperiode van twaalf (12) maanden, met als ingang de datum van oplevering van de server zoals vermeld in het eerste factuur. Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van de minimumperiode van twaalf (12) maanden stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf (12) maanden. Deze overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimum contractperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden. De verhuizing van een domeinnaam naar een andere dienstverlener wordt niet als opzegging aangemerkt. Opzegging dient aangetekend te geschieden. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele domeinnaam c.q. domeinnamen te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van alle gegevens en de handtekening van de opdrachtgever. AlfaNet kan deze overeenkomst opzeggen indien één van haar eigen (toe)leveranciers de leveranties stopzet of de voorwaarden daarvan éénzijdig wijzigt en het daardoor redelijkerwijs niet van AlfaNet kan worden verwacht dat de diensten tegen dezelfde voorwaarden kunnen worden voortgezet. Bij contractuele wanprestatie behoudt AlfaNet het recht om de diensten aan de klant te staken, wat de klant echter niet van diens betalingsverplichting voor de lopende periode van het contract ontslaat (al dan niet verhoogd met eventuele kosten zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden). Onder deze omstandigheden kan AlfaNet ten alle tijden eenzijdig het contract met onmiddelijke ingang ontbinden mits bevestiging hiervan aan de klant per aangetekend schrijven, dat uitwerking zal hebben de vijfde werkdag na verzendingsdatum.

Facturering
AlfaNet stuurt de opdrachtgever een factuur voor de vergoedingen die samenhangen met de overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum te betalen. Facturering zal geschieden per kwartaal, vooruit, tenzij anders overeengekomen. AlfaNet bv behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen. AlfaNet en de opdrachtgever komen overeen dat de facturen zullen verstuurd worden via e-mail tenzij anders vermeld in deze overeenkomst. De facturering gebeurd 1 kalendermaand vooruit gebeuren en de betaling kan enkel via overschrijving gebeuren tenzij anders overeengekomen. De facturen zijn betaalbaar te Tessenderlo, contact en zonder korting. Alle klachten omtrent de diensten of inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op. Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar. In geval van betwisting is het Vredegerecht van Westerlo, Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de cliënt. De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard.

Illegale activiteiten
De diensten van AlfaNet mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinde. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor onder meer (onderstaande lijst is niet limitatief)

Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewals en 'phishing' (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten.
Het hosten of aanbieden van files, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft.
Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere emails. Alfanet hanteert een erg strikt beleid hieromtrent.
Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.
Het hosten of aanbieden van eender welk materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan AlfaNet vindt dat het niet gepast is.
Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal Alfanet dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen.
Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen.

Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden geeft de klant toestemming aan het bedrijf om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de wettelijke overheden.

Acceptabel Gebruik van en Toegang tot Diensten
AlfaNet doet zijn uiterste best om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. We vragen dan ook dat u onze medewerkers met het nodige respect en professionalisme behandelt. Geschillen of problemen dienen dan ook aan ons gemeld te worden zodat het mogelijk is om een gepaste oplossing te zoeken. De informatie verstrekt door AlfaNet aan de klant is dan ook vertrouwelijk en mag niet openbaar gemaakt worden. We zijn voor dringende zaken zoals downtime van server of netwerk 24/24 bereikbaar via SMS op ons mobiele nood nummer 0032-498.520.817. We vragen klanten geen misbruik te maken van dit nummer.

Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van AlfaNet) op de shared en reseller accounts van AlfaNet bv, bij twijfel kan u steeds een vertegenwoordiger van AlfaNet raadplegen. Deze inhoud is, zolang legaal, wel toegelaten voor klanten met een eigen dedicated server.

Websites met adult (+18) of pornografische inhoud
Online game scripts zoals ondermeer criminals
Chatsoftware
Streaming audio en video
Proxy- servers of script

AlfaDesign

Definities
Webdesign: het maken van een ontwerp en/of websites die ter beschikking worden gesteld van de opdrachtgever en die slechts eigendom worden van de opdrachtgever nadat alle bedragen vermeld in dit contract betaald zijn. Wanneer een website geleverd wordt met een Back-office en/of CMS tool is dit louter een licentie die de klant mag gebruiken.

Diensten
AlfaNet zal voor de duur van deze overeenkomst de diensten leveren zoals beschreven in staat op de offerte en/bestelbon. Diensten niet vermeld in dit contract of bijkomende diensten kunnen nooit inbegrepen zijn in de prijs vermeld in dit contract en worden dus uitgevoerd aan ons normale uurtarief (€ 48/uur BTW exclusief) of na prijsafspraak.

Toepasselijkheid
Bij het leveren van een jaar gratis hosting met/zonder domeinnaam zal deze overeekomst gelden wanneer een bestelling gedaan wordt via onze website van AlfaHosting (http://www.alfahosting.be). Afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel toegelaten indien ze uitdrukkelijk vermeld worden in deze schriftelijke overeenkomst.

Levering en leveringstijd
De aanvang van de opdracht zal geschieden na ontvangst van een ondertekende offerte en de ontvangst van het overeengekomen bedrag als voorschot. Het niet halen van de datum vermeld als streefperiode kan in geen enkel geval een reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst of het vorderen van enige schadevergoeding. Na betaling van het voorschot zal AlfaNet aan de klant het ontwerp of script beschikbaar stellen. Indien de klant akkoord gaat zal deze het tweede (2e) voorschotbedrag dienen te betalen waarna het ontwerp en/of script verder wordt afgewerkt. Indien de klant aanmerkingen heeft, zal AlfaNet het voorgestelde ontwerp en/of script wijzigen tot de opdrachtgever tevreden is of de klant een nieuw ontwerp en/of script voorstelt met een maximum van één (1) nieuw ontwerp en/of script zonder meerkost. Het niet tevreden zijn over een bepaald ontwerp en/of script kan in geen enkel geval een reden zijn tot ontbinding van het contract. Na oplevering van het ontwerp of script dient het resterende saldo binnen de vijftien (15) dagen betaald te worden. 

Facturering
AlfaNet stuurt in het kader van deze overeenkomst 3 facturen. Een factuur voor aanvang van de opdracht na ondertekening en is bepaald op 40%. Een factuur wanneer de opdracht ter beschikking wordt gesteld van de klant en is bepaald op 30%. Een eindfactuur na oplevering en is bepaald op 30%.

De voorschotten zijn steeds op basis van het totaal overeengekomen prijs.

Voor aanvang wordt bedoeld dat de opdracht gestart wordt nadat de gelden ontvangen zijn van het eerste factuur. Eerder kan de opdracht opgeschort blijven voor de start van de opdracht. Dit bepaald uiteraard ook de eventuele opleveringsdatum.

Ter beschikking stellen van een opdracht is dat de klant toegang heeft op de uitgewerkte versie van de ontwerpen die daarvoor akkoord werden verklaard door de opdrachtgever. De uitwerking van de opdracht wordt op een locatie gezet van AlfaNet. Hierna wordt er geacht de verdere aanvulling van de website uit te voeren zoals content.

Eindfactuur wordt steeds opgemaakt wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met het resultaat. Na akkoord wordt de opdracht online gezet op de desbetreffende domeinnaam.

Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een welbepaalde opdracht die zal uitgevoerd worden binnen een bepaalde streefperiode zoals vermeld in bijlage. Deze overeenkomst kan door de opdrachtgever uitsluitend aangetekend worden opgezegd. Alle betaalde bedragen blijven eigendom van AlfaNet. De opdrachtgever is AlfaNet steeds minimaal vijftig percent (50%) van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

Totale Overeenkomst
Deze offerte vormt een overeenkomst wanneer door beide partijen ondertekend wordt. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd, indien door beide partijen ondertekend. Klant gaat akkoord met de vermelding “ontwikkeld en ontworpen door AlfaNet bv” onderaan de website.

AlfaSoftware

Definities
Online software systeem wordt toegankelijk gesteld als gebruikslicentie voor de klant voor de duur van deze overeenkomst. De software blijft in alle tijden in eigendom van AlfaNet.

Diensten
AlfaNet zal voor de duur van deze overeenkomst de diensten leveren zoals omschreven in deze overeenkomst. De inhoud van de diensten en hun kostprijs staan vermeld in de overeenkomst. AlfaNet behoudt zich het recht om wijzigen aan te brengen in zijn diensten indien de wet haar daartoe verplicht of indien AlfaNet dit noodzakelijk acht vanwege operationele oorzaken. De klant garandeert dat ook alle derden die via de klant gebruik maken van de geleverde diensten, alle bepalingen van deze overeenkomst naleven. Levering van de diensten zal geschieden binnen een richttermijn van 14 dagen na ontvangen van twee door de klant getekende exemplaren van deze overeenkomst en na overleg voor het bekomen van informatie over de klant zijn werkwijze. Het uitlopen van deze termijn betekend niet dat de klant deze overeenkomst kan verbreken.

Toepasselijkheid
Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van AlfaNet van toepassing. Deze kunnen geraadpleegd worden op de website van AlfaNet, www.alfanet.be. Één exemplaar is aan de klant ter hand gesteld en de opdrachtgever heeft de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard. Afwijkingen op deze overeenkomst of de Algemene voorwaarden zijn enkel toegelaten indien deze uitdrukkelijk vermeld worden in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Door het tekenen van deze overeenkomst worden Algemene voorwaarden van AlfaNet van de hand gewezen.

Aanvang, duur, beëindiging en schorsing van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum periode van twaalf (12) maanden, met als ingang de datum van oplevering van de software vermeld in het eerste factuur. Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van de minimumperiode van twaalf (12) maanden stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf (12) maanden. Deze overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimumperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Opzeggingen dient aangetekende geschieden. De officiële zending moet voldoen met de juiste gegevens zoals briefhoofd van de firma, ondertekend door de gekende zaakvoerder of gedelegeerde bestuurder volgens de statuten.

Opzeggen is ook mogelijk per e-mail, deze opzegging moet voldoen aan de volgende voorwaarden
- E-mail adres komt overeen dat in de administratie gekend is van AlfaNet
- Na ontvangen van een e-mail vraagt AlfaNet nogmaals een bevestiging en wordt de opzegging noteert

AlfaNet kan deze overeenkomst opzeggen indien één van haar eigen (toe)leveranciers de leveranties stopzet of de voorwaarden daarvan eenzijdig wijzigt en het daardoor redelijkerwijs niet van AlfaNet kan worden verwacht dat de diensten tegen dezelfde voorwaarden kunnen worden voortgezet. Bij contractbreuk als gevolg van wanbetaling behoud AlfaNet het recht om de diensten aan de klant te staken en/of opschorten, wat de klant echter niet van diens betalingsverplichting voor de lopende periode van deze overeenkomst ontslaat (al dan niet verhoogd met eventuele kosten zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden). Onder deze omstandigheden eindigt deze overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing naar de klant toe.

Staken en/of opschorten kan het volgende betekenen
- De toegang tot de software wordt volledig geblokkeerd
- Updates worden niet meer uitgevoerd
- De nodige support wordt gestaakt

Re-activatie kosten van 95 euro exclusief 21% BTW worden toegepast indien 4.8 van toepassing is.

Juridische aspecten
Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst, geeft AlfaNet geen enkele garantie met betrekking tot de diensten. AlfaNet kan niet garanderen dat de dienst geschikt is voor het gestelde doel en/of toepassing van de klant (al dan niet impliciet of expliciet door de klant omschreven). De klant stemt ermee in dat het gebruik van de dienst op eigen risico geschiedt. AlfaNet kan niet garanderen dat de geleverde diensten foutloos en zonder enige interruptie zullen weken, noch geeft AlfaNet garanties over de resultaten uit het gebruik van de diensten, de accuraatheid of betrouwbaarheid ervan, tenzij uitdrukkelijk elders in deze overeenkomst overeenkomen. AlfaNet wijst iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade voorkomend uit gebruik, of de onmogelijkheid van het gebruik van diensten af. De klant kan AlfaNet niet aansprakelijk stellen voor fouten, onderbrekingen, verwijderen van bestanden (data)n defecten verminderde prestatie al dan niet het gevolg van, maar niet beperkt tot, overmacht, storingen, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot bestanden, programma’s en diensten van AlfaNet. Schade voorkomend uit een bewezen tekortkoming van in van AlfaNet is gelimiteerd tot de directe materiële schade en kan nooit hoger zijn dat het totale bedrag dat de klant aan AlfaNet heeft betaald voor de levering van de diensten voor de duur van de periode van tekortkoming. Deze schade is enkel van toepassing op de jaarlijkse update en onderhoud kosten.

Facturering
AlfaNet stuurt de klant een factuur voor de vergoeding die samenhangen met de overeenkomst. De klant is verplicht uiterlijk binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het factuur te betalen. AlfaNet en de klant komen overeen dat de facturen verstuurd worden via e-mail tenzij anders overeengekomen. De betaling kan enkel via overschrijving gebeuren tenzij anders overeengekomen. De facturen zijn betaalbaar te Tessenderlo, contant en zonder korting. Alle klachten omtrent de diensten of inhoud van de facturen, dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op. Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar. Bij een tweede aanmaning wordt de klant aangerekend aan zeven euro komma vijftig eurocent (7,5). In geval van betwisting is het vredegerecht van Westerlo, Rechtbank van Koophandel of rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de cliënt. De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klant aanvaard.

Totale overeenkomst
Deze overeenkomst vormt samen met de Algemene Voorwaarden als genoemd in artikel 3.1.1 van de overeenkomst, de gehele overeenkomst tussen AlfaNet en de klant. De opdrachtgever bezorgt deze overeenkomst in tweevoud terug aan AlfaNet. Elke pagina dient geparafeerd te zijn en bij de handtekening moet handgeschreven vermeld staan: `gelezen en goedgekeurd´. AlfaNet bezorgt daarna één ondertekend exemplaar terug aan de klant. Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing.